نمایش دادن همه 12 نتیجه

چاشنی پیتزا ‌

20,000 تومان

قیمت مصرف کننده:۲۰.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۶عددی: ۱۸۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب 

زعفران یک مثقالی ممتاز

190,000 تومان

قیمت مصرف کننده: ۱۹۰.۰۰۰تومان

قیمت شل ۱۸عددی: ۱۸۰.۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب 

زعفران نیم مثقالی

100,000 تومان

قیمت مصرف کننده: ۱۰۰.۰۰۰تومان

قیمت شل ۲۴عددی: ۹۰.۰۰۰تومان

قیمت مناسب 

کیفیت بالا

زعفران نیم گرمی

28,000 تومان

قیمت مصرف کننده:۲۸۰۰۰ تومان

قیمت شل ۲۴عددی: ۲۴۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب

پت فلفل سیاه

20,000 تومان

قیمت مصرف کننده : ۲۰.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۶عددی: ۱۵.۰۰۰ تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب 

بکینگ پودر باریستا

8,000 تومان

قیمت مصرف کننده :۸۰۰۰تومان

قیمت شل ۱۲عددی: ۶۰۰۰ تومان

قیمت مناسب

کیفیت بالا ش

ادویه باریستا

8,000 تومان

قیمت مصرف کننده : ۸.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۱۲عددی: .۶۰۰۰ تومان

قیمت مناسب 

کیفیت بالا 

وانیل باریستا

8,000 تومان

قیمت مصرف کننده : ۸.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۱۲عددی: .۶۰۰۰ تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب

زرچوبه باریستا

8,000 تومان

قیمت مصرف کننده : ۸.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۱۲عددی: .۶۰۰۰ تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب

انواع ادویه سلفونی

6,000 تومان

قیمت مصرف کننده :۶.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۱۲عددی: ۵.۰۰۰ تومان

کیفیت بالا

قیمت مناسب

پت زردچوبه

20,000 تومان

قیمت مصرف کننده : ۲۰.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۶عددی: ۱۵.۰۰۰ تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب 

پت ظرفی شش عددی

18,000 تومان

✅ قیمت تکی مصرف کننده: 18000 تومان ✅ قیمت کلی 15000 تومان