نمایش 1–12 از 23 نتیجه

چاشنی پیتزا ‌

20,000 تومان

قیمت مصرف کننده:۲۰.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۶عددی: ۱۸۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب 

زغال لیمو

7,000 تومان

قیمت مصرف کننده: ۷۰۰۰ تومان

قیمت شل ۲۴عددی: ۶۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب

انواع آرد

10,000 تومان

‌‌‌‌‌‌ قیمت مصرف کننده: ۱۰.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۱۲عددی: ‌۸۰۰۰تومان

کیفیت بالا

قیمت مناسب 

آردبرنج زیب دار

10,000 تومان
قیمت مصرف کنند: ۱۰.۰۰۰ تومان قیمت شل ۱۲عددی: ۸.۰۰۰تومان کیفیت بالا  قیمت مناسب 

هل اکبر۱۲گرمی

20,000 تومان

قیمت مصرف کننده:۲۰.۰۰۰ تومان

قیمت شل ۲۴عددی: ۱۸۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب

میکس قروه قروت کشک

8,000 تومان

قیمت مصرف کننده:۸۰۰۰ تومان

قیمت شل ۱۲عددی: ‌۶۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب 

انواع شکلات دراژه

5,000 تومان

قیمت مصرف کننده:۵۰۰۰ تومان

قیمت شل ۳۰عددی: ۴۰۰۰تومان

قیمت مناسب 

کیفیت بالا

زعفران یک مثقالی ممتاز

190,000 تومان

قیمت مصرف کننده: ۱۹۰.۰۰۰تومان

قیمت شل ۱۸عددی: ۱۸۰.۰۰۰تومان

کیفیت بالا 

قیمت مناسب 

زعفران نیم مثقالی

100,000 تومان

قیمت مصرف کننده: ۱۰۰.۰۰۰تومان

قیمت شل ۲۴عددی: ۹۰.۰۰۰تومان

قیمت مناسب 

کیفیت بالا